Γεώργιος Μανιάτης Χειρουργός Οδοντίατρος Στη Νέα Σμύρνη

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Η προσθετική δοντιών μας δίνει λύσεις για διάφορα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με τα δόντια μας.

Η απώλεια ενός η περισσοτέρων δοντιών μας δημιουργεί διάφορων ειδών προβλήματα όπως αδυναμία στο μάσημα της τροφής, δυσκολία άρθρωση του λόγου και φυσικά αισθητικά προβλήματα καθώς η απώλεια ενός δοντιού πέρα από το κενό που μπορεί να δημιουργήσει στο χαμόγελο μας αφήνει εκτεθειμένα τα γειτονικά του δόντια τα οποία μπορεί να απλωθούν στα ούλα και να στραβώσουν. Με την προσθετική δοντιών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με διάφορες λύσεις αναλόγος την περίπτωση που αντιμετωπίζουμε. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με το αν παραμένουν σταθερά κολλημένες στο στόμα του ασθενή σε μόνιμη βάση, ή μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία από τον ίδιο.

Με την προσθετική δοντιών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα είτε με κινητές είτε με ακίνητες προσθετικές.
Ακίνητες
Γέφυρες στα δόντια
Στεφάνες (θήκες)
Στεφάνες και γέφυρες πάνω σε εμφυτεύματα
Κινητές
Ολικές Οδοντοστοιχίες
Μερικές Οδοντοστοιχίες
Με την προσθετική δοντιών μπρούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους κατηγορία απώλειας δοντιών
Αντικατάσταση ενός δοντιού
Αν έχετε χάσει ένα δόντι, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με συγκεκριμένη τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος είτε με μία γέφυρα. Ένα εμφυτευμα αντικαθιστά μια ρίζα, τη ρίζα του δοντιού που λείπει και πάνω του τοποθετείτε ή στεφάνη.
Αντικατάσταση πολλών δοντιών
Στην περίπτωση που έχετε χάσει περισσότερα από ένα δόντια, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με γέφυρες που στηρίζονται πάνω σε εμφυτεύματα δοντιών.
Αντικατάσταση όλων των δοντιών
Αν έχετε χάσει όλα σας τα δόντια, τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να σας βοηθήσουν να τα αποκαταστήσετε κατά τρόπο φυσικό, αισθητικό και λειτουργικά κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό